Nieuws

Nieuws

Schrijf je in voor 1 juli 2023 en krijg 10 % kortingen op de PE modules SHV, najaar 2023.

Kijk voor de exacte data op https://www.enverder.com/pe-shv-bbw-bc

Geldfit
Het aantal mensen dat aanklopte bij Geldfit om grip op hun geld te krijgen is in 2022 explosief gegroeid. Er kwamen afgelopen jaar 1,2 miljoen bezoekers op geldfit.nl, wat bijna drie keer zoveel is als in 2021. Ook belden ruim 15.000 mensen naar Geldfit via 0800-8115. De grootste zorgen waarvoor mensen bij Geldfit kwamen, waren de stijgende prijzen en hoge energierekening.

Bestel voor 1 juli het Pe Kiwa SHV combi pakket en ontvang 10% korting

Nieuw! Mediation en schuldhulpverlening

Leer in een dag de essentie van conflicthantering en -bemiddeling tussen schuldeisers en schuldenaar. En effectief te onderhandelen met als resultaat oplossing van de schuldenproblematiek in een win-win situatie voor alle betrokkenen

Opleidingsagenda 2023

Opleiding budgetcoaching/schuldhulpverlening, 2 maart 2023, Almere

Opleiding beschermingsbewind schuldenbewind/budgetcoaching, 9 maart, Almere

Opleiding beschermingsbewind basis, 29 maart, Leusden

Opleiding budgetcoaching/schuldhulpverlening, dinsdag 16 mei 2023, Leusden

Opleiding budgetcoaching/schuldhulpverlening, donderdag 7 september 2023, Deventer

PE modules BBW/SHV/BC oktober, november --> website En Verder Opleidingen

Nieuws

Ontwikkelingen VtlB 2023

Nieuw webcollege vertelt je alles over de nieuwe vtlb-berekening

23 januari 2023

De regelmatig terugkerende herziening van de vtlb-berekening vraagt deze keer extra aandacht van schuldhulpverleners. Dat komt vooral door de verhoging van het wettelijk minimumloon. Maar er verandert meer, vertellen Karen Stoffels-Montfoort (NVVK) en Pauline de Wit- van Schie (Bureau Wsnp) in een verhelderend webcollege.

Lees verderLees verder lees verder
Nieuws

Oproep januari 2023

Strafelement moet uit schuldregelingen

23 januari 2023

Schulden zijn lang niet altijd 'eigen schuld'. Zeker na de toeslagenaffaire, corona en de energiecrisis begrijpen we dat als samenleving steeds beter. Maar in de schuldregelingen die ons land kent, neemt 'afstraffen' nog een grote plaats in. Wij vinden 'sneller werken aan een nieuwe toekomst' zinvoller dan straffen.

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Drie jaar lang leven van weinig geld, terwijl je alles wat je boven een bepaald bedrag verdient, af moet dragen aan schuldeisers. Dat gebeurt er wanneer je als particulier toegelaten wordt tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Drie jaar lang 'stilstaan', met maandelijks veel spanning of het lukt om aan de strenge Wsnp-eisen te voldoen. Faal je, dan begin je weer van voren af aan.

Minnelijke schuldhulpverleners vinden 3 jaar te lang. Mensen moeten eerder door kunnen met hun leven. Intensievere begeleiding op weg naar duurzame financiële gezondheid is belangrijker dan 3 jaar zoveel mogelijk afbetalen aan schuldeisers. Verrassend misschien: schuldeisers vinden dat ook. Ze hebben liever een betrouwbare klant terug dan een klant die -in het geval van schuldbemiddeling- 3 jaar lang kleine bedragjes overmaakt vanwege een schuld van lang geleden. Op verschillende plaatsen in ons land wordt al geëxperimenteerd met verkorte aflosperiodes. Schuldeisers ondersteunen dat.

Daarom gaan we de periode van afbetalen in de minnelijke schuldhulpverlening (Msnp) halveren: van 3 jaar naar 1,5 jaar.

U in de Tweede Kamer aarzelt, denkt dat kleine ondernemers erdoor in de problemen komen. Wij komen die echter nauwelijks tegen in de schuldenlijsten. Wel heel veel overheden - meer dan 60 %. Vaak speelt de complexiteit van ons fiscale en financiële stelsel daarbij een rol. Natuurlijk, eigen schuld komen we ook tegen. Maar heel vaak blijkt 'meer uitgeven dan er binnenkomt' geen eigen keuze. Tegen de stijging van vaste lasten (energie, huur, zorgkosten, levensonderhoud) begin je niet veel. Drie jaar 'boete doen' als je om die reden vastloopt vinden wij te lang.

Voor hulpvragers is het belangrijk dat ze snel hulp krijgen in een overzienbare periode. Verkorting naar 1,5 jaar zal mensen sneller overhalen om hulp te vragen. Daar is iedereen bij gebaat. Financiële stress kost de maatschappij tientallen miljoenen (ziekteverzuim, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, uitkeringen). Het is bovendien slecht uit te leggen als schuldhulp bij de gemeente 1,5 jaar duurt en schuldhulp bij de rechter 3 jaar. Daarom is het goed om ook de aflossingsperiode in de Wsnp te verkorten. Daarmee geven we mensen met schulden sneller zicht op een nieuwe toekomst.

Marco Florijn, voorzitter NVVK


Lees verderLees verder lees verder
Nieuws

Eén schuldenwet

Stap­ voor st­ap naar één betalingsregeling voor schulden bij het Rijk
Bron: CJIB (01-12-2022)
Ongeveer 240.000 huishoudens hebben een betalingsachterstand bij twee of meer overheidsinstanties. Mensen met betalingsachterstanden bij DUO, CJIB en CAK kunnen vanaf 1 december 2022 met deze instanties één betalingsregeling afsluiten. De aflossing van die betalingsachterstanden kunnen zij zo in één keer regelen. Het CJIB voert als Rijksincasso-organisatie deze Betalingsregeling Rijk uit. Vanaf volgend jaar wordt de Betalingsregeling Rijk met meer overheidsinstanties stapsgewijs uitgebreid.

NVVK: Verkorte saneringstrajecten Wsnp en Msnp in zicht

25 januari 2023

Een schone lei na 18 maanden in een Wsnp-traject: een amendement met die strekking kreeg woensdag een meerderheid in de Tweede Kamer. Een belangrijke stap vooruit: zo kunnen mensen schulden sneller achter zich laten om te werken aan een nieuwe financiële toekomst.

Daarbij kan de begeleiding plaatsvinden zo lang als nodig is: die hoeft zich niet te beperken tot 18 maanden. Als branchevereniging voor minnelijke schuldhulpverleners waren we ook al aan het voorsorteren richting een kortere termijn. De voorgenomen wetswijziging maakt dat nog logischer. Zo blijft er een eenduidig hulpaanbod richting hulpvragers.

Bij schulden blijft het parool: zo vroeg mogelijk naar de gemeente, in korte tijd schuldenrust met hulp van de NVVK-convenanten, saneringsafspraken maken via het Schuldenknooppunt en saneren met een saneringskrediet. Lukt het minnelijke traject niet, dan zo snel mogelijk en met een warme overdracht doorstromen naar de Wsnp. De Kamer nam ook een amendement aan waardoor de tijd die verloopt in het minnelijke traject afgetrokken wordt van de periode die nog wacht in het Wsnp-traject.
lees verderLees verder lees verder