Nieuws

Nieuws

Schrijf je in voor 1 juli 2022 voor 10 % kortingen op de Pe modules SHV, najaar 2022.

Kijk voor de exacte data op https://www.enverder.com/pe-shv-bbw-bc

"Welkom in Nederland Bureaucratieland, waar de overheid 242.033 mensen moet helpen om de overheid te begrijpen"

Het artikel van Jesse Frederik in de Correspondent op 2 mei jl. geeft een messcherpe analyse van de schuldhulpverlening, bewindvoering en de schuldenindustrie in Nederland en laat zien hoe de overheid steeds weer nieuwe regels bedenkt, uitvoert, verwerkt in een bureaucratisch doolhof en de burger daarmee opzadelt met nog meer complexe taken, verplichtingen en uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt. Jesse Frederik schroomt niet om hard uit te halen: over de financiële hulpverlening verbaast hij zich over 'de rotzooi die hij daar aantreft'. Hij wil op zoek met zijn artikel naar de verantwoordelijken, naar opzet, naar achterliggende verborgen belangen, maar concludeert dat die niet te vinden zijn en de problematiek beter als een grote klucht gezien kan worden.

Hieronder enkele interessante citaten uit het artikel:

"er staan in Nederland inmiddels meer mensen ‘onder bewind’ dan de gemeente Eindhoven (242.033) aan inwoners heeft. Dat houdt in dat die mensen de controle over hun kasboekje volledig uit handen gaven aan een deskundige derde, een ‘bewindvoerder.’

"Waar ik vooral achter kwam, is dat bewind een symptoom is van iets groters. Bewindvoerders helpen inmiddels honderdduizenden mensen. Mensen die de regels niet kennen of aankunnen. Die zonder hulp zouden verdwalen tussen instanties en verdrinken in de bureaucratie."

"De ironie is dat de meeste mensen juist onder bewind komen dankzij doorverwijzende wijkteams, schuldhulpverleners of maatschappelijk werkers. En verdomd, als dat geen gemeentelijke instanties zijn."

"Neem de schuldhulpverlening, waar de ingang gebarricadeerd is met intake formulieren."

"Overal in het land was dat hetzelfde liedje: het Rijk bezuinigde op gemeenten en gemeenten bezuinigden op schuldhulp. Het is een bezuiniging die uiteindelijk meer kost dan oplevert."

"Na drie jaar schuldhulp ben je van je schulden verlost. Bewind is daarentegen het Hotel California van de schuldenindustrie: je komt er zo in, maar kom er maar eens uit."

"Hier is iets vreemds aan de hand. Iedereen in dit verhaal lijkt moeite te hebben met wat hem gevraagd wordt. De burger kan het niet aan, daarom gaat hij onder bewind. De schuldhulpverlener kan het niet aan, daarom stuurt hij door naar bewind. De rechter kan het niet aan, daarom vraagt hij om geld. En de bewindvoerder kan het ook niet aan."

"Het probleem is dat er juist veel goede bewindvoerders zijn die hun werk niet voor elkaar krijgen. De rechtbank geeft slechts zeventien uur per klant om alles op orde te maken. Zeventien uur per jaar welteverstaan, en slechts vijf uurtjes extra als er schulden zijn. ‘Als je het netjes wilt doen’, vertelt bewindvoerder Peter Sjoerdsma mij, ‘dan is die 17 uur per jaar kolder.’ "

"De verzorgingsstaat is een bureaucratisch moeras geworden van uitkeringen en toeslagen, boetes en terugvorderingen, beslaglegging en bezwaar-procedures, controle en toezicht. Het is zo ingewikkeld, dat we inmiddels hbo-gediplomeerde gidsen nodig hebben om de verdwaasde achterblijvers uit dat moeras te navigeren."

Bestel voor 1 juli het Pe Kiwa SHV combi pakket en ontvang 10% korting

Nieuw! Mediation en schuldhulpverlening

Leer in een dag de essentie van conflicthantering en -bemiddeling tussen schuldeisers en schuldenaar. En effectief te onderhandelen met als resultaat oplossing van de schuldenproblematiek in een win-win situatie voor alle betrokkenen

Opleidingsagenda 2022

Voor ons volledige planningschema verwijzen u naar onze home pagina: https://www.enverder.com

Opleiding schuldhulpverlening, 6 september 2022, Leusden

Opleiding budget coaching, 6 september 2022, Leusden

Opleiding beschermingsbewind schuldenbewind, 13 september 2022, Leusden

Opleiding beschermingsbewind basis, 15 september 2022, Leusden

Module PE Wet vereenvoudigde beslagvrije voet, 27 september, Leusden

Module PE Huwelijksverbintenis en schulden, 11 oktober, Leusden

Nieuws

Stijging aantal mensen in schuldhulpverlening door corona

Het Nibud verwacht het najaar een grote stijging van het aantal mensen dat terecht komt in de schuldhulpverlening. Bijna 40% van de Nederlandse huishoudens kregen in maart en april te maken met een inkomensterugval als gevolg van de corona crisis. Het betreft vooral jongeren, flexwerkers, Zzp-ers en ondernemers/loonwerkers in horeca en contactberoepen. Sommigen houden rekening met een inkomensdaling van 30%, anderen vrezen dat hun hele inkomen wegvalt en vaste lasten niet meer kunnen betalen. Het Nibud verwacht dat de betaling van de zorgverzekering als eerste sneuvelt.

Lees verder: https://www.mugmagazine.nl/nibud-verwacht-stijging-aantal-mensen-in-schuldhulpverlening/

Lees verderLees verder lees verder
Nieuws

Schuldhulpverlening in tijden van corona: "Gemeenten, vaccineer inwoners tegen schulden"

Guido le Noble (Schulinck) geeft in dit artikel gemeenten het advies zich voor te bereiden op het after corona tijdperk voor wat betreft de schuldhulpverlening. Voor grote groepen burgers dreigen financiële problemen, wat zeker gaat leiden tot schulden en tot een verzoek om schuldhulpverlening. Preventie en vroeg signalering is hierbij van cruciaal belang. Le Noble geeft in dit perspectief de volgende suggesties: 1. houd de vinger aan de pols bij bedrijven in de regio 2. Geef voorlichting en 3. biedt (digitale) budgetbegeleiding, -coaching, en -beheer aan.

Lees: https://www.schulinck.nl/opinie/schuldhulpverlening-in-tijden-van-corona


Lees verderLees verder lees verder
Nieuws

"Op naar een schuldenvrije gemeente"

Stimulansz komt met een nieuwe methodiek om de schuldenproblematiek aan te pakken. Schulden is niet alleen de verantwoordelijkheid van gemeenten maar van veel partijen. Schulden zijn een maatschappelijk vraagstuk dat de maatschappij als geheel moet oppakken.

Te beginnen is een 0-meting (waar staan we nu?) en stakeholderanalyse (wie zijn er betrokken?) nodig en een actieplan, gebaseerd op 4 peilers: 1. verbind alle betrokken partners in de schuldhulpverlening in een 'ronde tafel dialoog', 2. monitor en evalueer de voortgang van de opgestelde resultaten, 3. Voer als gemeente regie, blijf in dialoog, zichtbaar en transparant en 4. een deskundig team schuldhulpverleners.

lees verderLees verder lees verder