Verdiepingsmodule VtlB,
Wet vereenvoudigde Beslagvrije voet

De basis voor elk schuldhulptraject is het Vrij te Laten Bedrag (VtlB). Een verkeerde berekening heeft verstrekkende gevolgen voor schuldenaar of schuldeisers. De berekening ervan is verre van eenvoudig en is in 2021 sterk aan gepast om het vaststellen ervan te vereenvoudigen. Toch weten veel professionals de VtlB calculator, de rekentool voor het berekenen van het VtlB, wel te gebruiken, maar weet men niet precies waarom bepaalde zaken moeten worden ingevuld. Met andere woorden wat de calculator precies achter de schermen doet.

Verder kunnen we sinds de invoering van de Wet vereenvoudigde beslagvrije voet in 2021 vaststellen dat de nieuwe berekening verre van vereenvoudigd is, zeker niet voor schuldhulpverleners. De berekening zorgt voor veel kopzorgen in heel schuldhulpverleningsland.

De eendaagse verdiepingsmodule VtlB geeft u heldere uitleg van de Wet vereenvoudigde Beslagvrije voet, hoe de VtlB calculator werkt, hoe de berekening handmatig uit te voeren en volledig begrip van de mechanismen achter het VtlB. En dit alles in deze levendige sessies met 'realtime' cases. Er wordt gerekend (rekenmachine meenemen!), en handmatig schuldregelingen opgesteld. Aan het einde van de dag kunt u zonder calculator de berekening maken, verantwoorde keuzes te maken o.g.v. de berekening en belangrijker, deze uit te leggen, te motiveren en te verantwoorden t.a.v. schuldeisers en schuldenaren.

Inhoud van de opleiding

  • De nieuwe vereenvoudigde beslagvrije voet en consequenties voor het VtlB en de schuldhulpverlening
  • Rekentool, burgertool en de VtlB calculator
  • De basisstructuur (in 7 formules) ter bepaling van het schuldhulptraject.
  • De achterliggende rekenformules van het VtlB
  • Het vaststellen van het inkomen: netto, bruto en bruto fiscaal
  • Overige inkomenscomponenten in relatie tot de VtlB berekening
  • De invloed van het verbintenisrecht op de berekening van het VtlB
  • Veel oefenen met cases in het berekenen van het nieuwe VtlB

Data en locaties 2023

donderdag 9 maart
Almere
dinsdag 23 mei
Leusden
donderdag 14 september
Deventer
dinsdag 14 november
Leusden
januari 2024
Apeldoorn

Tijden en opleidingsduur

Dagmodule
09.30 - 16.30 uur

Kosten

399 p.p inclusief Btw (€ 329,75 ex Btw)
inclusief digitaal studiemateriaal
Optioneel: Handboek Schuldhulpverlening 2021 "Puzzelen met te weinig stukjes": 39,95 (ex Btw)

Wat je krijgt

  • 6 PE punten Kiwa SHV I-II-III
  • Digitale syllabus + presentatie

Delen