En Verder

Schulpverlener: een veelzijdig vak

Onze geaccrediteerde en pragmatische beroepsopleiding schuldhulpverlening leidt op tot professioneel schuldhulpverlener, klaar voor toekomstige ontwikkelingen, klaar voor gemeentelijke schulddienstverlening.  Wij willen je graag opleiden tot een toegewijd en gemotiveerd schuldhulpverlener dat perspectief biedt aan mensen in financiële problemen, zonder de rechten van schuldeisers uit het oog te verliezen.  Na de 3 maanden opleiding gaan wij vervolgens actief op zoek naar een arbeidsplek bij de gemeente in uw regio via ons uitgebreide netwerk. Verder leiden wij integraal op; dat houdt in dat u ook basiskennis op andere werkterreinen van het sociale domein aangereikt krijgt zoals WMO, Jeugd- en participatiewet. Eveneens onderdeel van de cursus is basiskennis van de Wft, Allegro en het verplichte onderdeel meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Aansluiten kunt u de driedaagse moduel beschermingsbewind en  mentorschap volgen.

Wij bieden de cursus klassikaal aan of als zelfstudie met online begeleiding. Er wordt afgesloten met een examen en praktijkassessment, waarna u een certificering van bekwaamheid schuldhulpverlening ontvangt van ons instituut. Cursusdagen zijn 1 dag in de week op een doordeweekse dag. De gemiddelde studietijd bedraagt naast de opleidingsdagen gemiddeld 10-12 uur per week.

Onze docenten

Je wordt opgeleid door professionele, praktijk ervaren, gecertificeerde docenten, die je weten te enthousiasmeren, te motiveren en je effectief door de toegankelijk gemaakte lesstof leiden. Opleidingsdagen zijn levendig en interactief, waarin theorie afgewisseld wordt met video, rollenspellen, intervisie, groepsopdrachten en toetsen. 

Klik hier voor een video over onze opleidingen.

Inhoud van de opleiding

 • Minnelijke en wettelijke schuldhulpverleningstrajecten;
 • Preventie- en vroeg signalering;
 • Communicatie: Motivational Interviewing, Mobility Mentoring;
 • Communicatie: conflict hanteren, de escalatie technieken en mediation;
 • Berekeningen VtlB en afloscapaciteit;
 • Het sociale zekerheidsstelsel en financiële tegemoetkoming regelingen;
 • Inkomenscomponenten, schulden posities, uitgavenpatronen;
 • Invorderingstrajecten en beslagprocedures;
 • De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
 • Overige wet- en regelgeving schuldhulpverlening;
 • Stabilisatie instrumenten;
 • Budgetcoaching en onderhandelingsvaardigheden;
 • Actualiteiten in de schuldhulpverlening;
 • Introductie in de Wmo en Jeugdwet;
 • Allegro en basiskennis Wft
 • Examentraining 

Baanmogelijkheden

Na de opleiding bieden wij werkbegeleidingstrajecten aan waarin wij via ons netwerk gericht op zoek gaan naar een tewerkstelling als gemeentelijk schulddienstverlener.  Dankzij de hoge kwaliteit die wij in onze opleiding bieden stijgt de vraag naar door ons opgeleide  cursisten vanuit de gemeenten. 

Beschermingsbewind en mentorschap

Aansluitend bieden wij de mogelijkheid de verdiepingscursus beschermingsbewind en mentorschap te volgen. 

Ervaring van een cursist

"Zeer praktijkgerichte opleiding. Gedetailleerd worden alle fases uit het schuldhulpverleningsproces gevolgd. Met de mogelijkheid aansluitend praktijkervaring op te doen. Door super motiverende trainers begeleid. Dank je wel!."

Wietske van Buiten-Stavast

Data en locaties 2020

Vervolgdata cursus:

 • Elke daarop volgende dinsdag m.u.v. vakanties
 • Precieze vervolgdata worden op cursusdag 1 kenbaar gemaakt 

Tijden en opleidingsduur

12 weken 
09.00 - 16.00 uur

Kosten

                   Onderstaande prijzen zijn exclusief 21% btw

SHV 12 cursusdagen  € 3.095,-

SHV zelfstudie

4 cursusdagen

€ 1.379,-

   
Optioneel:schriftelijk lesmateriaal€    79
   

 

Wat je krijgt

 • Examen KCSHV (certificaat voldoend aan NEN 8048 normering)
 • Bewijs van deelname cursus Schuldhulpverlening KCSHV
 • Arrangement (koffie, thee, lunch)
 • Detacherings-, stagemogelijkheden tijdens/na de cursus
 • Lees ook onze leveringsvoorwaarden

Delen