En Verder

Kies voor onze producten

Wet- en regelgeving in de schuldhulpverlening en beschermingsbewind

Wetten Schuldhulpverlening

Juridische bundel SHV deel 1: de wijze waarop schuldhulpverlening is geregeld (123 pagina's )(digitaal) € 16,95

Juridische bundel SHV deel 2: Wetten die betrekking hebben op de schuldhulpverlener (84 pagina's)(digitaal) € 14,95

Juridische bundel SHV deel 3: Wettelijke voorschriften waar de schuldhulpverlener mee te maken krijgt

Deel A: verbintenis gevende overeenkomsten (30 pagina's) € 7,95

Deel B: invordering- en beslagwetgeving (te bestellen)

Deel C: Wetten sociale zekerheid en Tegemoetkomingsregelingen (te bestellen)

Juridische bundel Beschermingsbewind 2020 (boekvorm) (129 pagina's) € 21,95