Kies voor onze producten

Wet- en regelgeving in de schuldhulpverlening en beschermingsbewind

Wetten Schuldhulpverlening

1. Wetten SHV deel 1

De wijze waarop schuldhulpverlening in Nederland is geregeld. (Wet- en regelgevingWsnp & Wgs)

Digitaal (134 pagina's ) € 14,95 (ex Btw) Wetbundel (hardcopy) € 24,95 (ex Btw)

2. Wetten SHV deel 2: Wetten die betrekking hebben op de schuldhulpverlener (privacy wetgeving, Wft et al.)

Digitaal (91 pagina's) € 12,95 (ex Btw) Wetbundel (hardcopy) € 19,95 (EX. BTW)

3. Wetten SHV deel 3: Wetten waar de schuldhulpverlener mee te maken krijgt

DEEL A:

Verbintenisrecht (54 pagina's) Digitaal € 8,95 (ex Btw) Wetbundel (hardcopy) € 14,95 (ex Btw)

DEEL B:

Invordering en verhaalrecht (332 pagina's) Digitaal € 23,95 (ex Btw) Wetbundel (hardcopy) (ex Btw)

DEEL C:

Socialezekerheidswetgeving (189 pagina's) Digitaal € 16,95 (Ex Btw) Wetbundel (hardcopy) (ex Btw)

4. Wetbundel: Wet- en regelgeving Curatele, Beschermingsbewind,Mentorschap 2022 (129 pagina's) € 28,95 (ex Btw)