En Verder

Schuldenbewind (3 dagen)

Bewind kan worden wettelijk worden ingesteld wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden. We spreken dan van schuldenbewind. Voor beschermingbewindvoerders liggen hier nieuwe kansen omdat steeds meer gemeenten bewind als noodzaak zien om mensen uit de schulden te helpen. Vanuit de schuldeisers en de Wsnp wordt bewind ook steeds vaker als voorwaarde voor medewerking cq toelating geëist. Voor (assistent) beschermingbewindvoerders die zich naast financieel beheer verder willen bekwamen in het oplossen van problematische schulden is deze 2 daagse module bedoeld. Je je raakt bekend met wet- en (beslag)regelgeving, de taakuitvoeringsproces binnen schuldhulpverlening, onderhandelingsvaardigheden en tips en trics m.b.t. het VtlB.

Inhoud van de opleiding

 • Het primaire proces schuldhulpverlening 2020 KCSHV
 • De wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 • Verdieping VtlB en afloscapaciteit
 • Minnelijke vs wettelijke schuldhulptrajecten
 • Verhaalrecht en invorderingsprocessen
 • aansprakelijkheid, ethiek, risicomanagement in relatie tot schuldregelingen
 • Onderhandelen en conflictbemiddeling

Ervaring van een cursist

......

Data en locatie 2020

Tijden en opleidingsduur

3 dagen
09.00 - 16.00 uur,

Kosten

859

Wat je krijgt

 • Arrangement (koffie, thee, lunch)
 • Digitaal lesmateriaal
 • Opleidingsexamen schuldenbewind
 • Certificaat van bekwaamheid schuldenbewind
 • 6 punten BPBI i.h.k.v. PE beschermingsbewind

Delen