Privacy verklaring

Privacy verklaring
Deze pagina geeft u informatie hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens van onze klanten volgens de AVG wetgeving.

Privacy Verklaring cursisten

En Verder Opleidingen slaat uw gegevens op vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website. Ook verzamelen wij uw gegevens vanaf het moment dat u ons een email stuurt of in contact met ons treedt via andere social media zoals LinkedInn, Twitter of Facebook, waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in onze educatieve dienstverlening. In dat geval kunnen wij u benaderen of u interesse heeft om bij ons een educatieve dienstverlening af te nemen conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heeft u geen interesse dan honoreren wij uw wens om verder niet door ons benaderd te worden.

Voor welke doeleinden

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze educatieve dienstverlening waaronder onze opleidingen, modules, en verkoopproducten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om te beoordelen of u beschikt over de juiste voorkennis om succesvol onze educatieve dienstverlening te doorlopen. Ook gebruiken wij deze gegevens voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering. Tot slot verzamelen en verwerken wij uw gegevens om u te attenderen op andere of nieuwe educatieve diensten die wij aanbieden. In alle andere gevallen vragen wij u expliciet digitaal via de email om uw toestemming om uw gegevens te delen met derden. Een verzoek van u om verstrekte persoonsgegevens niet langer te bewaren na afloop van een door ons verzorgde opdrachtovereenkomst voor een educatieve dienst, wordt door En Verder Opleidingen opgevolgd.

Welke persoonsgegevens

En Verder Opleidingen verzamelt alleen uw persoonsgegevens die nodig zijn voor onze educatieve dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum en -plaats
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens waaronder telefoonnummer en mailadres
  • Indien van toepassing en op vrijwillige basis: Curriculum vitae, Werkgever of naam van uw bedrijf

Met wie kunnen wij uw gegevens delen

En Verder Opleidingen deelt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze educatieve dienstverlening of indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. In aanvulling daarop in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten Nederland. En Verder Opleidingen heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd en het lekken van data wordt voorkomen. De opslag en beveiligingsregels van Microsoft zijn van toepassing en onze website is versleuteld en encrypted. De plaats waar onze gegevens zijn opgeslagen is de server van BS connect, gesitueerd op Amsterdam Schiphol.

Bewaartermijn van- en inzage in uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en volgens de wettelijke bewaartermijnen. Verlenging van de bewaartermijn kan plaatsvinden slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cursist. De cursist heeft altijd inzage in de wijze waarop gegevens door ons zijn verwerkt en kan ons opdracht geven gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Persoonsgegevens zakelijke relaties

En Verder Opleidingen verwerkt de contactgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden voor het tot stand komen van opdrachtovereenkomsten en deze te onderhouden, het informeren over onze dienstverlening en het onderhouden van de zakelijke relatie. De volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties worden verzameld en verwerkt:

  • Naam en adresgegevens
  • Contactgegevens waaronder telefoonnummer en mailadres
  • Functie van de contactpersoon

Cookie beleid

Bij het gebruik van onze website kunnen derden informatie over uw gebruik van onze website verzamelen door middel van cookies. In geen enkel geval delen wij uw gebruik van onze website met derden.

Tot slot

In alle situaties met betrekking tot privacy en verwerking van persoonsgegevens hier niet genoemd, houdt En Verder Opleidingen zich strikt aan de regels opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

En Verder Opleidingen, januari 2023