Basis Opleiding Wmo consulent (9 dagen)
óf
Verkorte Opleiding Wmo consulent (5 dagen)

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015. Deze wet heeft tot doel inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en de participatie mogelijkheden van de inwoner te vergroten. Daarnaast is de Wmo 2015 ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners.

Gemeenten hebben de beschikking over een breed scala aan Wmo-voorzieningen waar al dan niet middels een indicatie beroep op gedaan kan worden. De Wmo voorzieningen zijn zowel collectief als individueel.

Als Wmo consulent in opleiding leer je hoe het proces van melden tot indiceren verloopt. De ondersteuning van de Wmo 2015 kan op alle leefgebieden van toepassing zijn. Tot de doelgroep horen ouderen, mensen met lichamelijke en/of somatische beperkingen. En ook kinderen als het gaat om hulpmiddelen. Daarnaast behoren ook mensen met een verstandelijke beperking of psychische of psychiatrische problemen tot de doelgroep. Deze laatste doelgroep doet veelal een beroep op de voorzieningen die afgestemd zijn op begeleiding en beschermd wonen.

Als Wmo consulent doe je onderzoek nadat je de melding van de inwoner hebt ontvangen. Je gaat met de inwoners in gesprek en voert verder onderzoek uit om de eventuele te stellen indicatie te onderbouwen. Je rapporteert en stelt beschikkingen op.

Voor wie

9 daagse opleiding: De basisopleiding is bedoeld voor deelnemers die in de functie van Wmo consulent willen gaan werken. En voor deelnemers die in het werkveld te maken hebben met de Wmo 2015. De deelnemer heeft een HBO werk- en denkniveau en affiniteit met het sociaal domein.

5 daagse opleiding: De verkorte opleiding is bedoeld voor deelnemers die al bekend zijn en/of werkervaring hebben met het sociaal domein. De deelnemer heeft de kennis in huis om in een verkort traject omgeschoold te kunnen worden naar de functie van Wmo consulent. Zo is de deelnemer bekend met ziektebeelden, rapporteren en gespreksvoering. De opleiding wordt afgesloten met een examen

Doel

Het aanleren van de inhoud en de werking van de Wmo 2015. Het aanleren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verstrekken van geïndiceerde Wmo voorzieningen zodat je aan het werk kan gaan als Wmo consulent.

Wat houdt de opleiding in

Voor beide opleidingen geldt: Kennis en vaardigheden worden aangeleerd die je nodig hebt om als Wmo consulent aan de slag te gaan. Tijdens de opleiding leer je hoe het proces van het onderzoek tot het indiceren van maatwerkvoorzieningen en collectieve voorzieningen verloopt. In de verschillende modules worden de te verstrekken Wmo voorzieningen behandeld. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op goede communicatie wat leidt tot een goed keukentafelgesprek. Ook de rapportage waarin de onderbouwing van de indicatie staat komt uitgebreid aan de orde. Er wordt gedurende de opleiding veel met praktijksituaties gewerkt. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Programma basisopleiding tot Wmo consulent (9 dagen)

Elke dag eindigt met casuïstiek en praktijkvoorbeelden van de leerstof van die dag.

Module 1: Wmo consulent

 • Introductie op het vak van Wmo consulent
 • De Wmo met kanteling visie
 • Inleiding tot het keukentafel gesprek

Module 2: Juridische kader Wmo

 • Begrippen en regelgeving Wmo
 • Samenhang Wmo en andere wetten
 • Hoe werkt de gemeente?
 • Rechtsbescherming voor de burger in de praktijk

Module 3: Indiceren huishoudelijke ondersteuning

 • Het proces van indiceren huishoudelijke ondersteuning
 • Het keukentafelgesprek gericht op indicatie huishoudelijke ondersteuning

Module 4: Indiceren Woonaanpassingen

 • Inzicht in- en indiceren woonaanpassingen Wmo
 • Het keukentafelgesprek gericht op indicatie woonaanpassingen

Module 5: Indiceren Rollen en vervoer en begeleiding

 • Kennis en onderbouwing voor het verstrekken van hulpmiddelen vanuit de Wmo
 • Mobiliteit en vervoer indiceren
 • Begeleiding indiceren beschermd wonen
 • Zelfredzaamheidsmatrixen
 • Het keukentafelgesprek gericht op indiceren begeleiding en mobiliteit

Module 6: Ziektebeelden en beperkingen

 • Ziektebeelden van de doelgroep
 • Omgaan met ziektebeelden in de praktijk en bij het indiceren
 • ICD/ICF
 • Keukentafelgesprek voeren m.b.t. ziektebeelden

Module 7: Rapporteren en indiceren

 • Inzicht in het schrijven van een goede rapportage
 • Oefenen met het Schrijven rapportage
 • Beschikkingvereisten conform Awb

Module 8: Examen en signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en de meldcode

 • Voeren van een keukentafelgesprek (±30 minuten) + Schrijven rapportage n.a.v. het gevoerde keukentafelgesprek (60 min)
 • Signaleren huiselijk geweld
 • Hoe moet je omgaan met signalen van huiselijk geweld in de het Wmo werkveld?
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Na behalen van het examen krijg je het opleidingscertificaat Wmo consulent(kennis en vaardigheid)

Programma verkorte opleiding Wmo consulent (5 dagen)

Dag 1: Kennismaking met de Wmo en het vak Wmo consulent - Wmo gespreksvoering

Dag 2: Indiceren: Woningaanpassingen, mobiliteit en vervoer, begeleiding en beschermd wonen

Dag 3: Indiceren (vervolg) Huishoudelijke ondersteuning, mantelzorg en de meldcode huiselijk geweld

Dag 4: Wmo gespreksvoering

Dag 5: Rapportage maken en indiceren - Examen

Na behalen van het examen krijg je het opleidingscertificaat Wmo consulent(kennis en vaardigheid)

Ervaring van een cursist

"Buitengewoon nuttig en prettig qua inhoud en tijd. Spannend en verhelderende dagen. Enthousiaste en positieve docenten. Kregen de groep goed mee. Na afloop ging ik steeds vol energie naar huis."

Maarten

Data 2021

ma 17 mei

Leusden

di 7 september

Leiden

ma 8 november

Harderwijk

Tijden en opleidingsduur

09.00 - 16.30 uur

Kosten

Dagprijs Basisopleiding (9 dagen) € 2699 (incl.Btw) (€ 2230,58 ex Btw)

Dagprijs Verkorte opleiding (5 dagen) € 1629 (incl.Btw) (€ 1346,28 ex Btw)

Inclusief digitaal studiemateriaal, examen, certificaat
Koffie, thee, lunch arrangement

Wat je krijgt

 • Certificaat van deelname en bekwaamheid na goed gevolg examen, digitaal syllabus, arrangement

Delen